Proje Fikri ve Özeti

Proje Fikri ve Özeti

İlimizde eğitimin tüm kademelerinde akademik başarıyı, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin çeşitliliğini ve bunlara katılımı, başka bir deyişle ilimizin eğitim başarısını arttırarak kendine güvenen, çözüm odaklı, geleceğe umutlu bakan sağlıklı bireyler yetiştirmek ve öğretmenlerin de motivasyonu artırılması amacımıza uygun olarak ;
İlimizdeki sorun alanlarının belirlenip çözümü için yapılacak çalışmalar ile etkinliklerin sürekliliğini ve projenin denetimini takip etmek amacıyla bu projeyi hazırladık.
Bu proje ile, eğitimde kıyaslamayla paydaşların eğitim alanındaki iyi uygulamalarını, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya imkân sağlanacaktır. Kurumlar arasında ağların kurulması; her iki tarafta eğitimin ve personelin mesleki gelişiminin kalitesini artıracaktır.

Back to Top