Projenin Amacı

Projenin Amacı

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, resmî okul/kurumlarda, kurum içinde ve dışında Tüm eğitim paydaşlarımızla bir araya gelerek eğitim sorunlarını tespit etmek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek, çözümler üretmek, eylem plan uygulamalarıyla bütünlüğü ve birlikteliği sağlamak, proje kirliliğini önleyerek uygulanabilir projeleri takip edip bir şemsiye altında toplamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan öğrenmek-öğretmek, değişmek-değiştirmek kavramları çerçevesinde iyi örnekleri paylaşmaktır.
Projemizle; Yapılan çalışmalardan haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi tüm okul/kurumlarımız tarafından en iyi uygulamaların paylaşılması, model alınması sağlanacaktır.

Back to Top