Geçmişten Geleceğe İz Bırakanlar

Geçmişten Geleceğe İz Bırakanlar

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, okul öncesi dönemde ülkemizin değerli şahsiyetleri ile ilgili hikâye, şarkı, parmak oyunu, poster, vb materyaller geliştirilirse bu çağdaki çocuklara milli değerlerimizi tanıtarak kültürel gelişimlerini destekleme konusunda önemli bir adım atılacağının bilinciyle, 3-6 yaş anaokulu çağı çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz ?Geçmişten Günümüze İz Bırakanlar? projesi için il genelinde 5 pilot anaokulu seçildi.
Projemizde öncelikle, halkımızın gönlünde taht kurmuş 4 ana şahsiyet belirlendi. Şubat ayı için Barış Manço, Mart ayı için Seyit Onbaşı, Nisan ayı için Neşet Ertaş ve Mayıs ayı için Fatih Sultan Mehmet çalışmaları yapılması öngörüldü. Proje ekibimizce, her kahramanımız için özgün hikayeler yazılması, şarkı yazılıp bestelenmesi, parmak oyunu yazılması, yazılan hikayenin resimlenmesi, çocuklarla yapılan sanat etkinliklerinde projede yer alan resimlerin boyanıp, kesme yapıştırma grup çalışmalarıyla pekiştirilmesi, öğrencilerle drama vb yollarla öğretim süreçleri etkin olmasına karar verildi. Çocuklara iz bırakan şahsiyetlerle ilgili balonlar dağıtılmasına, rozetler takılmasına, posterler ve bilgilendirme broşürleri verilerek projenin amacına ulaşması hedeflenmektedir.

Back to Top